Φωτογραφίες από το σεμινάριο «Λογοθεραπευτικό μασάζ» 6, 7, 8 & 9 Ιουνίου 2014 την Κοζάνη

Φωτόγραφίες από το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε 6-9 Ιουνίου 2014 στην Κοζάνη.