Οι Διαταραχές του Λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Ονοματολογία

Γλωσσικές Δυσλειτουργίες, Γλωσσικές διαταραχές, Προβλήματα Λόγου, Προβλήματα Φωνής και Ομιλίας είναι ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιούν οι ειδικοί, με τη βοήθεια των γλωσσολόγων, για να αποδώσουν όσο το δυνατό πιο σωστά και με μεγαλύτερη ακρίβεια, εκείνο, που αντιλαμβανόμαστε όλοι σαν δυσκολία του παιδιού στην προφορική του επικοινωνία και ιδιαίτερα στη συνομιλία του με τους άλλους. Ένα αναλυτικό πίνακα των δυσκολιών παρουσιάζουμε στη συνέχεια με λόγια απλά.