Μεθοδολογία

Στόχος. 
  • Το κέντρο λογοθεραπείας δημιουργήθηκε με στόχο την αποκατάσταση λόγου και ομιλίας παιδιών και ενηλίκων.


Μέθοδοι.
  • Διάγνωση και πρώιμη πρόληψη των διαταραχών λόγου και ομιλίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
  • Έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά σχολικής ηλικίας.
  • Ορισμός προσχολικής ετοιμότητας.
  • Θεραπεία με τη μέθοδο Padovan (αναδιοργάνωση νευρολογικού συστήματος).
  • Θεραπεία και πρώϊμη παρέμβαση παιδιών και ενηλίκων με βαρηκοΐα και κοχλιακό εμφύτευμα.
  • Διοργάνωση σεμιναρίων για επαγγελματίες λογοθεραπευτές και φοιτητές.
  • Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική γονέων.